Loading...
Keress rá a szolgáltatásra, amit szeretnél

Válaszd ki az elérhető időpontok közül azt, amelyik neked a legjobb

Foglald le az időpontot azonnal

Állítsd be az időt, a helyet és a szolgáltatást a kedved szerint

És már kész is vagy!

Nem is kell mást tenned, csak elmenni a lefoglalt időpontodra

LÉPJ BE ÉS FOGLALJ AZONNAL

 

IYASSU WEBOLDALÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

FEJEZET I – WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 

HATÁLYOS: 2016. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalunkra, a https:www.iyassu.com oldalra („Weboldal”) és az azon keresztül általunk kínált termékek és szolgáltatások nyújtására az alábbi feltételek az irányadók:

 1. Önnek a Weboldalunk használatára és az ahhoz való kapcsolódásra vonatkozó jogai (a jelen „I. Fejezet – Weboldal Használati Feltételek”);
 2. az Önre vonatkozó adatokat hogyan használjuk és védjük („II. Fejezet – Adatvédelmi Irányelv és Sütikre Vonatkozó Szabályzat );
 3. harmadik feleknek általunk a Weboldalon kínált termékeivel, illetve szolgáltatásaival összefüggő Foglalási Feltételeink („III. Fejezet – Foglalási Feltételek”); valamint
 4. az Ön kötelezettségei arra az esetre, amikor a Weboldalunkra kommenteket vagy egyéb megnyilvánulásokat („FÁLT”) tölt fel („IV. Fejezet - Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra Vonatkozó Szabályzat”),

együttesen vagy külön-külön történő említésük esetén úgy is, mint „Feltételeink” vagy „Feltételeink és Szabályzataink”.

 

A jelen feltételek célja és hatálya:

A jelen Feltételek a Weboldal használatával és a IYASSU által és rajta keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra (valamennyi e-kereskedelmi és kereskedelmi tevékenységre) irányadók. Az itt szabályozott kérdéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel összhangban kell értelmezni.

 

Kérjük, hogy mielőtt a Weboldalunkat használni kezdi, szíveskedjen figyelmesen elolvasni a jelen Weboldal Használati Feltételeket, ugyanis az irányadó a Weboldalunk Ön általi használatára. Javasoljuk, hogy a későbbiekre nyomtasson ki egy példányt. A Weboldalunk használatával Ön megerősíti, hogy valamennyi Feltételünket és Szabályzatunkat elfogadja, és vállalja, hogy ezeket betartja. Amennyiben a Weboldal Használati Feltételekkel nem ért egyet, úgy Weboldalunkat nem használhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Weboldal Használati Feltételek kizárólag a Weboldalunk Ön általi használatára irányadó, és NEM vonatkozik a harmadik felek által azon foglalás céljából felkínált árukra és szolgáltatásokra. Kérjük, hogy szíveskedjen megtekinteni Foglalási Feltételeinket azon feltételek megismerése érdekében, melyek arra az esetre vonatkoznak, amikor Ön a Weboldalunkon foglalást hajt végre, vagy amikor onnan vouchereket vásárol.

 

 1. Bevezető
  1. Üdvözöljük Weboldalunkon. A Weboldalt az MSM Ventures Kft. (kereskedelmi nevén IYASSU), Magyarországon 01-09-200700 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vett társaság nyújtja, melynek bejegyzett székhelye a 1068 Budapest, Benczúr u. 10. (Magyarország) címen található, adószáma: 25116463-2-42 (röviden: „IYASSU”, „mi”, „bennünket” és „miénk”). „Ön”, „Öné” vagy „felhasználó” alatt a Weboldalunk bármely felhasználója értendő, bárki, aki a Weboldalra ellátogat, azt és/vagy az azon IYASSU által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

 

 1. Ügyfélszolgálat: IYASSU az ügyfelei számára magas színvonalat és a lehető legjobb szolgáltatásokat kívánja biztosítani, ennek érdekében az ügyfeleink visszajelzéseinek kiemelt figyelmet szentelnek. Kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit tekintse meg a jelen Weboldal Használati Feltételek megfelelő pontja alatt.

 

 1. A Weboldal két fő funkcióval rendelkezik:
 1. szépségápolási és wellnessre vonatkozó általános információk szolgáltatása; és
 2. információk összegyűjtése és központosított foglalási pont biztosítása olyan kiválasztott harmadik fél eladók és szolgáltatók számára, akik áruikat és szolgáltatásaikat a Weboldalunkon kínálják értékesítésre („Partnerek”).

E körben felhívjuk figyelmét, hogy Weboldalunk közvetített szolgáltatásokat nyújt.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Feltételek és Szabályzatok nem IYASSU és Partnerei kapcsolatát szabályozzák. Amennyiben Ön egy meglévő Partnerünk, szíveskedjen a regisztrációkor Önnel közölt IYASSU/Partner Általános Szerződési Feltételeket figyelembe venni, amennyiben pedig IYASSU leendő Partnereként jelentkezik, úgy kérjük, a hivatkozott IYASSU/Partner Általános Szerződési Feltételek elolvasása és elfogadása útján szíveskedjen ekként regisztrálni.

 1. Ha a Weboldalon Ön bármilyen nyereményjátékra vagy promócióra jelentkezik, a jelen Weboldal Használati Feltételeken túlmenően lehetséges, hogy további feltételek is irányadók lesznek. E további feltételek és a jelen Weboldal Használati Feltételek közti ellentmondás esetén az ellentmondás erejéig e további feltételek az irányadók.
 2. Lehetséges, hogy Feltételeinket és Szabályzatainkat időről időre módosítjuk, azzal, hogy ilyen esetben az érintett Feltételek és Szabályzatok naprakész verziói lesznek a Weboldalunkon elérhetők. Javasoljuk ezek rendszeres ellenőrzését annak biztosítása érdekében, hogy meggyőződjön róla, hogy e változásokkal egyetért. Amennyiben Önt e változásokról a Weboldalunkon értesítettük, és azt Ön továbbra is látogatja, akként minősül, hogy Ön a Feltételek és Szabályzatok változásait elfogadta.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiegészített, illetve módosított Feltételek és Szabályzatok korábbi változatait IYASSU, mint a Weboldal szolgáltatója megőrzi. Az Ön kérésére IYASSU e verziókat rendelkezésére bocsátja, amennyiben a Weboldal működése jelentősen megváltozott vagy amennyiben a hivatkozott változások a felhasználók jogait érintették.

 1. A jelen Weboldal használata
  1. A jelen Weboldalra Vonatkozó Feltételek határozzák meg azt, hogy Ön a Weboldalunkat miként használhatja, a Weboldalhoz való hozzáféréssel pedig Ön ezeket elfogadja. A jelen feltételek irányadók az Ön által a Weboldal eléréséhez alkalmazott módszertől függetlenül, beleértve többek között, de nem kizárólagos jelleggel az internetet, digitális televíziós szolgáltatásokat és mobiltelefont is. A Weboldalhoz való hozzáféréssel Ön a elfogadja, hogy a jelen Weboldal Használati Feltételek felhasználási szerződésnek minősül, mely az irányadó jogszabályok szerint írásbeli szerződésnek minősül.
  2. Amennyiben a jelen Weboldal Használati Feltételekkel nem ért egyet, a Weboldalt ne használja.
  3. Felhívjuk a figyelmet, hogy közvetítő szolgáltatóként IYASSU a Partnereink által a felhasználók részére biztosított árukért, szolgáltatásokért és információért nem tartozik felelősséggel. A Partnereink szolgáltatásainak lefoglalása, megrendelése, stb. a felhasználó és az adott Partner között fogyasztói szerződést létesít, mely megállapodás vonatkozásában IYASSU semmiképpen nem mindősül szerződő félnek.
 • Hozzáférés a Weboldalunkhoz
  1. A Weboldalunkhoz való hozzáférés ideiglenes jelleggel van engedélyezve. Fenntartjuk a jogot, hogy Weboldalunkat (és az azon kínált termékeket vagy szolgáltatásokat) értesítés nélkül megszüntessük vagy módosítsuk. Nem tartozunk felelősséggel azért, ha a Weboldalunk vagy annak egy része bármikor vagy bármilyen időtartamban, bármilyen okból nem elérhető.
  2. Weboldalunkat időről időre frissítjük és ekképpen a tartalmat az Ön értesítés nélkül megváltoztathatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalt (vagy annak bármely részét) bármikor, értesítés nélkül megszüntessük, megváltoztassuk vagy felfüggesszük.
  3. A Weboldalunkon közzétett anyagokat és információt nem tanácsnak szánjuk, és azokra ilyen minőségben ne támaszkodjon. Ennek megfelelően minden irányadó jogszabályban lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárunk minden felelősséget, amely az ilyen információra való hagyatkozásból ered.
  4. A jelen Weboldalhoz való hozzáféréshez és annak megtekintéséhez szükséges minden intézkedés Önt terheli, ahogyan a Weboldal megtekintéséhez használt minden eszközön naprakész vírusirtó szoftver megléte is.
  5. Az Ön felelőssége, hogy az Ön internet kapcsolatán keresztül a Weboldalunkra ellátogató valamennyi személy a jelen Weboldal Használati Feltételekkel tisztában legyen.
  6. A Weboldalunk használata során bármilyen személyes vagy különleges adat megadása az Ön egyedüli mérlegelésén múlik. Az ilyen adatok megadásához kötött valamennyi IYASSU szolgáltatás a jelen Feltételek alapján szigorú adatvédelmi szabályok hatálya alá tartozik. További részletekért kérjük, tekintse meg a jelen Weboldal Használati Feltételek irányadó szakaszát, lentebb.
 1. A Weboldal nem rendeltetésszerű használata
  1. A Weboldalunkat nem rendeltetésszerű módon tilos:
 2. vírusok, trójai falovak, férgek, logikai bombák, időzített bombák, billentyűleütés naplózás, kémprogramok, kéretlen reklám programok és bármely számítógépes szoftver vagy hardver működését károsan befolyásoló (vagy erre a célra szánt) egyéb anyagok, programok, illetve kódok tudatos elhelyezésével; és/vagy
 3. a Weboldalunknak otthont adó szerverhez, vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen szerverhez, számítógépet vagy adatbázishoz való jogosulatlan hozzáféréssel vagy ennek kísérletével; és/vagy
 4. a Weboldalunk szolgáltatásmegtagadással való megtámadása, vagy elosztott szolgáltatás-megtagadással való megtámadása útján használni.
  1. A jelen rendelkezés megszegése

A Weboldal használatára meghatározott előírások (a jelen Feltételek és Szabályzatok) a felhasználóval szemben alkalmazandó jóvátételi és jogorvoslati eljárásokat vonhatnak maguk után, beleértve az irányadó jogszabályok által biztosított valamennyi polgári jogi és büntetőjogi eljárást is, mely eljárások során a felhasználó adatai az illetékes hatóságoknak teljes körűen átadhatók, míg a tag fiókja tartósan felfüggesztésre vagy véglegesen törlésre kerül.

 1. Tagok
  1. Ha Ön betöltötte a 18. életévét, létrehozhat egy fiókot és a Weboldal regisztrált tagjává válik („Tag”).
  2. Tagként Ön további termékekhez, szolgáltatásokhoz és/vagy funkciókhoz férhet hozzá, például a fiók létesítésének, kapcsolattartási adatok lementésének, felhasználó által létrehozott tartalom Weboldalon való közzétételének, valamint annak a lehetőségéhez, hogy a kizárólag Tagoknak szóló promóciókról szóló tájékoztatásokat megkapja, amennyiben ilyenek vannak.
  3. A tagsága létesítése során vagy a regisztrációt követően Ön által a részünkre megadott személyes adatokat az Öntől beszerzett hozzájárulással és az Adatvédelmi Irányelvünkkel és Sütikre Vonatkozó Szabályzatunkkal összhangban tároljuk és használjuk fel.
  4. Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalon fennálló tagságot megszüntessük, és/vagy hogy a Tagok bármely vagy valamennyi jogát visszavonjuk. Nem terhel minket felelősség abban az esetben, ha egy Tag a Weboldalon található bármely laphoz nem tud hozzáférni.
  5. Jogosultak vagyunk továbbá arra is, hogy bármely – akár Ön által választott, akár általunk biztosított - felhasználó azonosító kódot vagy jelszót átmeneti időre (felfüggesztés) vagy végleges jelleggel (törlés) bármikor letiltsunk, amennyiben indokolt megítélésünk szerint Feltételeink és Irányelveink bármely rendelkezését Ön nem tartotta be.
  6. Amennyiben tudomással bír arról, vagy gyanakszik arra, hogy valaki más ismeri az Ön tagi felhasználónevét vagy jelszavát, haladéktalanul értesítsen bennünket a community@iyassu.com címen.

 

 1. FÁLT közzététele (további részletekért lásd a IV. Fejezetet – FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT)
  1. Ha és amennyiben a Weboldal funkciója lehetővé teszi, a Tagok vagy a Weboldal olyan látogatói, akik a Weboldalon vagy azon kívül elérhető bármilyen minialkalmazáson („widget”) vagy kapcsolódási felületen („interfész”) keresztül közösségi média fiókba bejelentkeznek, a Weboldalon FÁLT-ot tehetnek közzé. Valamennyi FÁLT-ra a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra Vonatkozó Szabályzatunk (a Feltételek IV. Fejezete) irányadó.

A FÁLT közzétételére vonatkozó részletes szabályokért kérjük, szíveskedjen elolvasni a jelen Feltételek irányadó szakaszait.

 1. A közzétett FÁLT az Ön által Tagként vagy a belépésre használt közösségi médián megadott felhasználónevével együtt jelenik meg, azonban a Weboldalon az Ön e-mail címét nem tesszük közzé.
 2. Figyelem: a szolgáltatásokat értékelő, kommenteket vagy egyéb tartalmat posztoló valamennyi felhasználót a személyiségi jogok (úgy, mint mások jó hírnevének, magánéletének és képmásának, stb.) védelmére vonatkozó jogszabályi előírások is kötelezik, azzal, hogy a szólásszabadság korlátait túllépniük mindenkor tilos.
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megtagadjuk bármely FÁLT közlését, (vagy az előzetesen közzétett FÁLT értesítés nélkül eltávolítsuk), amennyiben az a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra Vonatkozó Szabályzatunkba ütközik. A FÁLT közzétételének megtagadására (vagy az előzetesen közzétett FÁLT eltávolítására) vonatkozó ilyen döntésből eredő veszteségekért, illetve károkért nem terhel bennünket felelősség.
 4. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Tag fiókjait lezárjuk és/vagy bizonyos felhasználók FÁLT Weboldalon való közzétételére való képességét letiltsuk, amennyiben a Felhasználó Által Létrehozott Tartalomra Vonatkozó Szabályzat előírásait ezek folyamatosan és/vagy súlyosan megszegik.
 5. A Weboldal Tagjai és a közvéleményt képviselők által FÁLT útján kifejezett nézetek és vélemények az azt feltöltő magánszemély, nem pedig IYASSU nézetei és véleményei. Az ilyen FÁLT tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
 6. Mindazonáltal, amennyiben az Ön véleménye szerint a Weboldalon található bármely FÁLT bármilyen módon sértő, obszcén, rágalmazó, rasszista, sérelmes, pontatlan, jogellenes vagy bármilyen módon félrevezető, kérjük, erről értesítsen bennünket a community@iyassu.com címen, a tárgyban a „Kifogásolható Tartalom” elnevezéssel. A panasza kézhezvételét követően a panasszal érintett FÁLT-ot eltávolíthatjuk vagy az ahhoz való hozzáférést letilthatjuk.

 

 • Szellemi tulajdon
  1. A jelen Weboldalt és az azon megjelenített valamennyi információt, képet és egyéb tartalmat (a FÁLT kivételével) Ön szigorúan a jelen Weboldal Használati Feltételek szerint érheti el, tekintheti meg és nyomtathatja ki annak egy példányát („Anyagok”).
  2. A Weboldalt és az Anyagokat kizárólag saját, nem kereskedelmi jellegű felhasználásra tekintheti meg, nyomtathatja ki, használhatja fel, illetve idézheti, azzal a feltétellel, hogy IYASSU-ra megfelelő módon hivatkozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Partnereink vagy harmadik fél beszállítóink által szolgáltatott Anyagokra ez utóbbiak saját felhasználási engedélyei vonatkoznak, és azok előzetes hozzájárulás hiányában nem másolhatók, nem tölthetők le, nem tárolhatók, nem nyomtathatók, és nem használhatók fel. IYASSU-t az előbbiek megszegéséért semmiféle felelősség nem terheli.

 1. A fenti felhasználási engedélyben semmi sem csorbítja vagy korlátozza egyetlen szerzőnek sem az Anyagokon fennálló személyhez fűződő és vagyoni jogait.
 2. IYASSU ezennel mindennemű felelősséget kizár a kizárólag a Partnerek vagy harmadik felek által a Weboldalon bármilyen módon közzétett Anyagok esetleges sérelmére vonatkozóan.
 3. IYASSU nem vonható felelősségre a Tagok vagy a Weboldal felhasználói által FÁLT-ként közzétett Tartalommal való visszaélésért vagy egyéb jogsértő felhasználásért. IYASSU vállalja az itt rögzített szabályokba vagy az Anyagok tulajdonosainak bármely jogába ütköző Anyag kérés esetén való eltávolítását.
 4. A Weboldalon és az Anyagokon fennálló, valamint azokra vonatkozó szellemi alkotásokhoz fűződő minden jogot kifejezetten fenntartunk, azzal, hogy a Weboldal és az Anyagok Ön általi használata az alábbi korlátozások hatálya alá tartozik. Tilos:
 1. az Anyagokon szereplő szerzői vagy egyéb tulajdonosi jogokra vonatkozó figyelmeztetések eltávolítása; és/vagy
 2. a Weboldalról származó Anyagok olyan felhasználása, amely a IYASSU vagy harmadik felek bármely szerzői jogát, szellemi alkotásokhoz fűződő vagy tulajdonosi jogát sérti; és/vagy
 3. bármilyen automatizált rendszer vagy szoftver alkalmazása annak érdekében, hogy a jelen Weboldalról tartalmat vagy adatokat vonjon ki („screen scraping”), illetve ennek mással való elvégeztetése, az olyan esetek kivételével, amikor közvetlenül Ön vagy bármely érintett harmadik fél és közöttünk írásbeli felhasználási szerződés jött létre, amely az ilyen tevékenységet kifejezetten lehetővé teszi; és/vagy
 4. a Weboldal és/vagy az Anyagok – felhasználási szerződésben rögzített előzetes írásbeli hozzájárulásunkat nélkülöző - kereskedelmi célú sokszorosítása, módosítása, megjelenítése, előadása, közzététele, szétosztása, terjesztése, sugárzása, azokon keret („frame”) (vagy egyéb böngésző vagy határ /”border”/ alkalmazása).
  1. Védjegyek: Kifejezetten fenntartjuk a https://www.iyassu.com domain néven és minden kapcsolódó domainen és aldomainen, a „IYASSU” elnevezésen, emblémánkon, szolgáltatási nevünkön, kereskedelmi nevünkön és/vagy védjegyünkön, valamint a Weboldal és IYASSU vállalkozásának bármilyen egyéb felhasználásán és brandingjén fennálló és ahhoz kapcsolódó valamennyi jogot. A Weboldalon említett egyéb védjegyek, termékek és cégnevek lehetséges, hogy ezek tulajdonosainak vagy felhasználási engedélyeseinek védjegyei, azzal, hogy az ezeken fennálló jogok azok tulajdonosai vagy engedélyesei számára vannak fenntartva.

 

 • A Weboldalunkra vonatkozó linkek elhelyezése
  1. Nem kereskedelmi célból Ön a Weboldal bármely lapjára hivatkozhat link útján, feltéve, hogy ezt tisztességes és jogszerű módon teszi, és ezzel nem sérti jó hírnevünket, illetve azt nem tisztességtelen módon hasznosítja. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy a hivatkozó oldal nem tartalmazhat semmiféle felnőtt tartalmat vagy jogellenes, illetve egyébként sérelmes, zaklató vagy egyéb módon kifogásolható anyagot.
  2. A Weboldalunkra nem hivatkozhat olyan módon, mellyel – ennek hiányában - a részünkről bármiféle társulást, jóváhagyást vagy hozzájárulást sugall. A Weboldalon közzétett hirdetéseket, szerzői jogi figyelmeztetéseket vagy egyéb tájékoztatásokat Ön nem távolíthatja el, illetve keretező („framing”) vagy egyéb módszerrel nem rejtheti el.
  3. A Weboldalunk semmilyen más oldalon nem keretezhető („framing”), és nem rendelhető semmilyen egyéb böngésző vagy szegély („border”) környezet alá.
  4. Ha a Weboldalunkra mutató hivatkozást kereskedelmi, vagy a fentiektől eltérő célból kíván elhelyezni, vagy amennyiben Partnerré kíván válni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a community@iyassu.com címen.
  5. Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozások elhelyezésére adott engedélyt bármikor, értesítés nélkül visszavonjuk.

 

 1. Adatvédelem, az Ön személyes adatai és a sütik
  1. Személyes adatainak megóvása fontos a számunkra. Az Ön részünkre megadott személyes adatainak általunk végzett gyűjtésére, kezelésére, feldolgozására és tárolására, valamint a sütik felhasználási módjára vonatkozó részéletekért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi Irányelvünket és Sütikre Vonatkozó Szabályzatunkat (a jelen Feltételek III. Fejezete).
  2. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal és más IYASSU szolgáltatások használatához szükséges bizonyos személyes adatok megadása, melyekhez a Weboldalon való böngészés során az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük. IYASSU jogosult szolgáltatásait megtagadni, amennyiben a felhasználó az ilyen adatkezeléshez nem járul hozzá.
  3. Az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatra vonatkozó minták az Adatvédelmi Irányelvünk és Sütikre Vonatkozó Szabályzat mellékletét képezik.
  4. IYASSU kijelenti, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba vett adatkezelő, és szavatolja, hogy az adatkezeléssel összefüggő tevékenységei mindenkor megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezéseinek.
 2. Harmadik felek tartalma, harmadik felek weboldalai
  1. Weboldalunk tartalmazhat harmadik felek által feltöltött hirdetéseket. Az ilyen hirdetésekért, valamint annak minden irányadó jogszabállyal és előírással való összhangjáért kizárólag e harmadik felek tartoznak felelősséggel. Harmadik felek hirdetéseinek tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
  2. Elképzelhető, hogy a Weboldalunk és/vagy az Anyagok (a Partnereink weboldalát is beleértve) harmadik felek weboldalára mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ellátogat egy harmadik fél weboldalára, ezt a saját kockázatára teszi. Az ilyen weboldalakon szereplő tartalomért, annak pontosságáért vagy azt ott kifejtett véleményekért, sem pedig az azokon keresztül elérhető áruk vagy szolgáltatások minőségéért sem közvetlen, sem pedig közvetett felelősség nem terhel bennünket. Kifejezett eltérő nyilatkozat hiányában a hivatkozásokból nem vélelmezhető, hogy mi, vagy a Weboldalunk az ilyen oldalakkal társas vagy társult kapcsolatban áll.
  3. Az Önnel folytatott kommunikációnk tartalmazhat harmadik felek weboldaláról származó információt. A harmadik fél weboldaláról származó Anyag ilyen megjelölést kap és a forrásként szolgáló weboldalra egy hivatkozás kerül elhelyezésre. Az Önnel folytatott kommunikációinkban hivatkozott, harmadik felek weboldala által szolgáltatott vagy ott szereplő anyagokért, illetve a személyes adatok ilyen harmadik fél általi bármilyen felhasználásáért nem vállalunk felelősséget.
  4. Az Önnel folytatott kommunikációinkban bármely hivatkozás elhelyezése alapján nem a hivatkozott oldal általunk való jóváhagyása vélelmezhető. Ha Ön úgy dönt, hogy a hivatkozott harmadik fél weboldalakra ellátogat, ezt a saját kockázatára teszi.
  5. Emlékeztetjük, hogy annak során, amikor Ön a Weboldalunkról egy hivatkozás alkalmazásával látogat el egy másik weboldalra, a Feltételeink és Szabályzataink (Adatvédelmi Irányelvünket és Sütikre Vonatkozó Szabályzatunkat is beleértve) többé nem irányadók. A Weboldalunkhoz hivatkozással kapcsolt weboldalakat is beleértve, az Ön bármely másik weboldalon folytatott böngészése és ott zajló interakciói ezen weboldal saját feltételeinek és szabályzatainak a hatálya alá tartozik. Kérjük, továbblépés előtt szíveskedjen ezeket a feltételeket és szabályzatokat elolvasni.
 3. Felelősségünk
  1. A jogszabályban megengedett legszélesebb körben kizárunk minden szavatosságot, feltételt és nyilatkozatot, amely a jelen Weboldallal összefüggésben jogszabály általi, eltérő vélelmezett értelmezést kaphat. Különösen, nem jelentjük ki, illetve nem szavatoljuk, hogy a Weboldal hibamentes, vírusoktól vagy egyéb káros összetevőktől mentes lesz, vagy hogy a hibák kijavításra kerülnek. E körben Ön köteles elővigyázatosságot gyakorolni. Semmilyen esetben nem terhel bennünket felelősség az elosztott szolgáltatás-megtagadással járó támadással, vírusokkal vagy az Ön számítógépét, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonosi oltalom alá tartozó anyagit a Weboldalunk Ön általi használatából eredően megfertőzni képes egyéb műszakilag káros anyagokkal okozott veszteségekért vagy károkért.
  2. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal karbantartásának elmaradásáért és/vagy bármely Anyag késedelmes vagy elmulasztott átadásáért.
  3. A jelen Weboldal Használati Feltételek alkalmazásában nem terhel bennünket felelősség semmiféle közvetett, különleges, eshetőleges vagy következményi, illetve egyéb károkért, még abban az esetben sem, ha ezek lehetőségéről tájékoztatást kaptunk.
  4. Az Anyagok tartalmazhatnak pontatlanságokat vagy gépelési hibákat. Az Anyagok pontosságát vagy teljességét nem szavatoljuk.
  5. Nem terhel bennünket felelősség az olyan veszteségekért, melyek a jelen Weboldalon elérhető Anyagokra alapozott cselekményeken vagy azok hiányán alapulnak. Mindazonáltal, a jelen Weboldal Használati Feltételekben semmi sem csorbítja az Ön törvényes jogait, és az abban foglaltak egyike sem zárja ki: a gondatlanságból eredő halálért, személyi sérülésért; csalárd valótlan állításért; és/vagy a magyar jog alapján általunk nem kizárható vagy korlátozható egyéb esetekért fennálló felelősségünket.
 • Azon országok, ahol a szolgáltatás elérhető
  1. A jelen Weboldal szolgáltatásai kizárólag magyarországi felhasználók számára elérhetők. Míg a hozzáférés Magyarországon kívülről is lehetséges, a jelen Weboldalt nem ilyen használatra szánták és az ilyen felhasználók a Weboldalra saját felelősségükre látogatnak el.
 • Ügyfélszolgálat
  1. IYASSU Önnek magas színvonalú szolgáltatásokat kíván nyújtani, ezért Önnek az e szolgáltatásokkal való elégedettsége és azokra vonatkozó visszajelzései fontosak a számunkra. Mindazonáltal, amennyiben az Ön megítélése szerint a szolgáltatásaink nem felelnek meg az Ön által elvártaknak, vagy ha tájékoztatásra vagy segítségre van szüksége, ügyfélszolgálati osztályunk mindig az Ön rendelkezésére áll.
  2. A panaszokat és megkereséseket elektronikusan tudja megküldeni az itt jelzett elérhetőségeinkre, vagy pedig a Weboldalunk megfelelő funkcióinak használatával. A panaszok kezelése elektronikusan történik, és a további eljárás érdekében minden egyes panaszt egyedi ügyazonosítóval látunk el. Műszaki kérdések és hibaelhárítás céljára IYASSU webes támogatási lehetőségeket biztosít.
  3. Kollégáink minden panaszt 30 napon belül, odafigyeléssel vizsgálnak meg, és az érintett felhasználóval az általa a panaszban megjelölt módon felveszik a kapcsolatot. E határidőn belül a felhasználótól és a Partnertől, mint szolgáltatótól további kapcsolódó információt vagy adatokat kérhetünk be. Az ilyen vizsgálat eredményét írásban közöljük, tájékoztatva a felhasználót arról, hogy a panaszt alaposnak tartottuk-e, mely esetben megfelelő orvoslási lehetőséget kínálunk fel.
  4. A lehetséges orvoslatok a jövőben felhasználható kedvezményektől vagy voucherektől kezdve részleges vagy teljes körű visszatérítésekig terjedhetnek.
  5. A fogyasztói panaszoktól eltérő egyéb megkeresések esetén kollégáink a felhasználó részére a lehető legrövidebb időn belül megadják a megfelelő tájékoztatást.
 • Jogszabályi megfelelőség, irányadó jog
  1. A jelen Weboldalra történő látogatásból eredő vagy azzal összefüggő minden igényre a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel. A jelen Feltételekre a magyar jog, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó.
 1. Kapcsolat
  1. Amennyiben a Weboldalunkon megjelenő anyagokkal kapcsolatban bármilyen aggálya vagy kérdése merül fel, vagy ha a jelen Weboldal használatával vagy a jelen Weboldal Használati Feltételekkel összefüggésben kérdései lennének, vegye fel velünk a kapcsolatot a community@iyassu.com címen. Levelezési címünk: IYASSU, 1068 Budapest, Benczúr u. 10., Magyarország.